Οπτικά Μάγγελ

Essilor Eye Lounge: "Τύφλωση από UV ακτινοβολία""

"Did You Know? Each year 3 million people go blind from prolonged UV exposure.
Think about protecting your eyes wit h quality sunglasses to preserve your sight."

Ενδιαφέροντα... | Fashion & Beauty Tips | Essilor Eye Lounge: "Τύφλωση από UV ακτινοβολία""