Οπτικά Μάγγελ

"Πατάει" ή "πετάει" ;

Απομακρυνθείτε λίγο από την οθόνη του υπολογιστή και προβληματιστείτε!