Οπτικά Μάγγελ

Vision Test App. από την 3 Sided Cube

Για όλους εσάς τους χρήστες smart phones, να μια χρήσιμη, ευχάριστη και διασκεδαστική εφαρμογή, "αυτοεξέτασης" της όρασής σας.

 


Download the Vistion Test 2.0 App:
http://itunes.apple.com/uk/app/vision-test/id380288414?mt=8

Facebook Page:
http://www.facebook.com/pages/Vision-Test/135968473084455υ.γ. προφανώς και δεν αποτελεί τρόπο εύρεσης βαθμών, παρόλα αυτά, μια "γεύση" για την ποιότητα και ποσότητα της όρασης την δίνει...