Οπτικά Μάγγελ

Luxottica Group: "Ενδοφθαλμια πιεση και γυμναστική"

"Ελέγξατε την ενδοφθάλμια πίεση των ματιών σας; Η συστηματική γυμανστική μπορεί να χαμηλώσει την ενδοφθαλμια πιεση!!"

Ενδιαφέροντα... | Fashion & Beauty Tips | Luxottica Group: "Ενδοφθαλμια πιεση και γυμναστική"